ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

 

Po dobu tří let realizovali Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (příjemce dotace) a Okresní hospodářská komora Karviná (projektový partner) projekt v rámci OP VK "Posílení konkurenceschopnosti malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu" se zkráceným názvem "Škola zahraničního obchodu", reg. č.: CZ.1.07/3.2.07/01.0036. Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace lektorů působících v oblasti specializačního vzdělávání a vytvoření praktického vzdělávacího programu, který by se v rámci projektu ověřil na pilotní skupině tvořené účastníky dalšího vzdělávání z řad zaměstnanců firem. Vytvořením speciálních e-learningových kurzů bylo možné docílit zvýšení konkurenceschopnosti účastníků na trhu práce a podpořit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání.

 

S ohledem na pracovní vytíženost cílové skupiny, kterou tvořili zaměstnanci firem a společností z celého Moravskoslezského kraje, byla vyhodnocena jako nejlepší forma ověřování vzdělávacího programu metoda e-learning. Tato forma výuky je moderní, efektní a ekologická. Vzdělávací program tvořil čtyři kurzy:


Kurz č. 1 - Zahraniční obchod

Kurz č. 2 - Mezinárodní marketing

Kurz č. 3 - Mezinárodní obchodní operace

Kurz č. 4 - Management prodeje

 

Každý kurz tvořilo min. 5 modulů, jejichž výběr závisel na preferencích účastníků, kteří měli možnost vybrat si z širší nabídky modulů. Moduly na nichž se shodl největší počet účastníků kurzu byly do pilotáže zahrnuty dle tematického okruhu.

 

Více informací naleznete na webových stránkách příjemce dotace: www.opf.slu.cz a na webových stránkách partnera projektu www.hkok.cz.

Stručná prezentace projektu.